Arwyddo Drwy’r Flwyddyn

Dyma brosiect diweddaraf Meilyr gyda Ysgol Hafod Lon a chwe ysgol gynradd arall. Pwrpas y prosiect oedd creu a recordio deuddeg can arwyddo (sing and sign), un ar gyfer pob mis o’r flwyddyn, ar gyfer gwasanaethau boreuol mewn ysgolion. Yn ogystal a CD o’r plant yn canu’r caneuon mae fideo arwyddo hefyd ar gael ar youtube ar gyfer pob can. Mae’r fideos iw gweld yma:

I archebu copi o’r CD cysylltwch a Meilyr:

Ebost – meilyrwyn(at)hotmail.com

Mobile – 07980125665

Bydd yr holl elw o werthiant y CD yn mynd tuag at Ysgol Hafod Lon

Composer and Songwriter