Bywgraffiad

Cyfansoddwr o Ynys Môn yw Meilyr Wyn. Mae’n gweithio fel athro anghenion arbennig ac yn defnyddio cerddoriaeth i ysgogi cyfathrebu yn ogystal ag er lles emosiynol y disgyblion. Gan bontio dulliau myfyrio a thechnegau therapi cerdd, mae’n mwynhau defnyddio cyfnodau o ddistawrwydd i ysbrydoli syniadau newydd a datblygu cysylltiad rhwng unigolion. Mae Meilyr hefyd yn gyfrifol am grŵp myfyrio sy’n cyfarfod ar ochr y Fenai yn ystod misoedd yr haf.

Prosiect diweddaraf Meilyr yw albwm offerynnol o’r enw ‘Let the River Answer’. Mae’r albwm yn cynnwys deg darn ar y piano wedi eu hysgrifennu i ysgogi ymarfer myfyrio neu ymlacio cyffredinol. Gellir darllen mwy am y prosiect ar y dudalen wedi ei phenodi ‘Cerddoriaeth’, neu brynnu copi papur o’r darnau o’r dudalen ‘Nodiant’.

Mae Meilyr wedi cyrraedd yr wyth olaf yng nghystadleuaeth ‘Cân i Gymru’ bump o weithiau. Y gân ddiweddaraf i gael drwodd i’r gystadleuaeth oedd ‘Nerth dy Draed’ a gyd gyfansoddwyd gyda Derwyn Jones. Gellir gweld Anna Tomos yn perfformio’r gân yn yr adran fideos.

I gysylltu a Meilyr:

Ebost – meilyrwyn(at)hotmail.com

Mobile – 07980125665

Composer and Songwriter