Cerddoriaeth

Let the River Answer – CD Offerynnol ar y Piano

 1. I Stand at the Door & KnockMeditative Piano 234
 2. Hiraeth Dirgel
 3. White Kites at Night
 4. Let the River Answer
 5. Martha’s Rondo
 6. Er Cof am Glyn
 7. Beyond Understanding
 8. Maiden of the Underworld
 9. If we Knew how to Listen
 10. Nosda Catherine

Wrth gydio yn llaw fy merch ieuiengaf wrth iddi ddysgu cerdded, sylweddolais mai hi oedd yn arwain y ffordd yn hytrach na fi. Roedd hi’n fy arwain yn ol at bethau yr oeddwn wedi eu colli ar fy ffordd.

Yn yr albwm hon roeddwn yn dymuno dychwelyd i’m gwreiddiau fel cyfansoddwr gan ysgrifennu ar y piano yn unig, y ffordd y bu i mi gychwyn cyfansoddi. Achubais hen ddarnau oedd bron wedi eu anghofio, gan ail drefnu ac ysgrifennu cymalau newydd i gysylltu hen syniadau. Roedd yn braf gweld hen ddarnau yn sgleinio unwaith eto, ond conglfaen y prosiect oedd Rondo Martha, darn cwbl newydd.

Brechdan Jam a Phwdin Reis – Ysgol Hafod Lon

 1. Helo ‘NaBechdan 234
 2. Brechdan Jam a Phwdin Reis
 3. Christmas Day is Dawning
 4. A Story You Know
 5. Dewin Gwlad Oz
 6. Criw Hafod Lon
 7. Y Storm
 8. Over the Rainbow
 9. Dewi Vilaichon
 10. Sasha Evans
 11. Guto Meredydd Jones
 12. Mabli Brown
 13. Marc Ross Taylor
 14. Ioan Lloyd
 15. Tahlia Martin
 16. Sing with Tomos
 17. Mathew Postlethwaite
 18. Ryan Hughes

Dyma albwm a gynhyrchwyd a recordiwyd gyda plant yr ysgol lle rwy’n dysgu. Mae’r rhan fwyaf o’r caneuon ar y CD yn rhai gwreiddiol wedi eu hysgrifennu ar gyfer neu gyda’r plant. Mae rhai o’r caneuon hefyd wedi eu hysgrifennu gan artistiaid lleol fel Ed Holden (trac 6) a Gary Bird (trac 2). Mae trac 7, (Y Storm), yn waith ar y cyd gyda Sioned Roberts o Ensemble Cymru. Mae copiau ar gael iw prynnu o Ysgol Hafod Lon.

Ffordd ar Gau – EP Camel ClubCamel Club 234

 1. Dim ond Gwymon
 2. Ffordd ar Gau
 3. Eneidiau’r Haul
 4. Tewach na Dwr
 5. Mynydd Caerffili
 6. Rain
 7. Cyn Gadael

Wedi Gwerthu Allan

Composer and Songwriter