Ffordd ar Gau

Tri y bora, dal yn effro
Does na’m dianc yn yr oria man
Tithau’n fodlon yn dy freuddwyd
Mae nghydwybod i ar dân

Ond mae’r ffordd ar gau
Mae na ddibyn rhyngom
Mae nghalon i ar chwal
Ffordd ar gau
I’r mab afradlon
Heno does na’m noddfa i gael

Dwi’m yn gweld fi’n gweld hi eto
Ond mae’r difrod wedi wneud
Sbio arna chdi yn cysgu
Mae na gymaint gin i ddeud

Gwbod yn iawn y byddai’r tân yn bygwth llosgi’r pontydd wnaed
Gwbod yn iawn
Bod hi lot rhy hwyr
Pan mae’r gwenwyn yn fy ngwaed

Composer and Songwriter