Golau’r Goleudy

Dwi’n hwylio fy llong drwy drwch y niwl
Heb wybod os dwi’n dal gobaith ffwl
Heb gael neges ers amser maith
A beio ein colomen am beidio gwneud ei gwaith

Ofn gweld llongddrylliad ar y creigiau
A’r tonnau’n tasgu ar fy ngruddiau
Heb wybod os y dof i’r lan
I hafan glud dy freichiau nol
I wres dy gol
Dwi angen gweld y golau’n glir
Golau goleudu’th gariad di

Dwi’n hwylio fy llong drwy oerni’r nos
Heb wybod os y byddwn ni eto’n glos
Troi at fy nghan, ofn codi nghalon
A phitio na allet ti fod yn nes i Fôn

Composer and Songwriter