Gwaed yn Dewach Na Dwr

Ar hyd dy oes
Dim ond geiriau croes
I beidio dangos
Y mor tu mewn i neb
Fuest ti’n cuddio’n y llechi
Yn y chwarel wrth y llyn
Yn blentyn
Cyn symud o’r cyffiniau hyn

Roeddet ti’n cuddio’r gwir
Y gwreiddiau dyfodd dan y tir
Yn llawer pellach a chryfach na’r canghennau
Ac mae lleisiau pell
Yn atgof clir o ddyddiau gwell
Dy blentyndod
Pan oedd dy galon yn siwr bod gwaed
Yn dewach na dŵr

Yn dewach
Yn dewach na dŵr
Yn dewach
Yn dewach na dŵr

Wrth gofio’r hyn a fu
Swn plant yn llenwi’r ty
Or ysgol
Dafliad carreg o’th gartref di
Roedd dy wyrion dy hun
Yn ddieithriaid llwyr
Ith gwmni
Fe ofynnaist ti’n rhy hwyr

Composer and Songwriter