Wythfed Cysgadur

Dwi’n hel y dail i wneud fy nyth yn glud
Mi gysgaf tra bo’r gaeaf drost fy myd
Unigrwydd oer o’n hamgylch ni ein dau
Cyn hir mi fydd y drws wedi ei gau
Mae’r dydd yn byrhau

Ond paid a gadael i’r oerni fy rhewi’n llwyr
Tyd a gwres y gwanwyn yn ol cyn ‘ddi fod rhy hwyr
paid a gadael i mi farw cyn y daw’r dydd
Y deui di i’m deffro
Pan fydd dy gwmni’n fy nhoddi
Fy nhoddi yn rhydd

Dan drwmgwsg mawr
Mae dydd a nos yn un
Mor debyg i’r saith cysgadur ‘di calon dyn
Ond mae gobaith yn fy nghan
Y bydd fy myd ar dân
Y caf fi eto ddeffro yn y gwres
Dy gael di yn nes

O brysied y dydd
Tyrd a’th wres todda fi yn rhydd
Paid a bod rhy hwyr
Tyrd a’th wres todda fi yn llwyr
Tyrd a’th gwmni

Composer and Songwriter